výstavba základovej dosky
 • určenie výšky základovej dosky podľa geometrického plánu (za prítomnosti majiteľa)
 • úprava terénu (stiahnutie ornice)
 • výkop obvodových a stredových pásov
 • výsyp štrkového lôžka do pripravených pásov
 • betonáž do výšky terénu
 • osadenie debniacich tvárnic, zaliatie betónom
 • položenie vnútornej kanalizácie, prípojky na vodu a elektrinu
 • násyp štrku a spevnenie vnútra základov
 • debnenie
 • montáž kari siete
 • betonáž vrchnej základovej dosky - garancia max. výškového rozdielu do +- 1 cm na celej ploche základovej dosky
 • odovzdanie Stavebného denníka a všetkých dokumentov ku kolaudácií majiteľovi

Všetky práce na objekte sú realizované profesionálmi za kontroly certifikovaného Stavebného dozoru, preto sa nemusíte báť o Vašu investíciu. V prípade Vášho záujmu Vám poskytneme kompletnú fotodokumentáciu stavby.


Čo všetko je cene základovej dosky a ako si cenu vypočítam? Kliknite sem pre výpočet ceny.

0904 309 587

info@mmzaklady.sk

základy domu