V Chorvástskom Grobe, časti Čierna Voda, sme stavali dve identické základové dosky pod rodinné domy.

2 základové dosky v Chorvátskom Grobe
2 základové dosky v Chorvátskom Grobe
2 základové dosky v Chorvátskom Grobe
2 základové dosky v Chorvátskom Grobe
2 základové dosky v Chorvátskom Grobe
2 základové dosky v Chorvátskom Grobe
2 základové dosky v Chorvátskom Grobe
2 základové dosky v Chorvátskom Grobe
2 základové dosky v Chorvátskom Grobe
2 základové dosky v Chorvátskom Grobe
2 základové dosky v Chorvátskom Grobe
2 základové dosky v Chorvátskom Grobe
2 základové dosky v Chorvátskom Grobe
2 základové dosky v Chorvátskom Grobe
 
 

0904 309 587

info@mmzaklady.sk

základy domu